Pozvánky
Ako každý mesiac vás aj v máji Tramp club Bratislava uvíta na stretnutí v lodenici KKKV na brehu Karloveskej zátoky Dunaja v utorok 27. mája o 17. hod.

9.-11. mája Potlach v Závlači
na fleku osady pri Hradišti

10. mája 45. Výročie TO Zlatá líška
potlach nad Račou

10. mája Vítanie jari Kamarátov údolia smrti
Potlach osady, ktorej súčasťou je známa kapela Kalumet

16.-18. mája Trampská nota Padochov 2008
4. ročník festivalu trampských piesní. Účasť Sekvoj Praha, Roháči Loket, Vojta Kiďák Tomáško a Pekaringo Bratislava. Po ukončení výšľapu na trampské táboriská na Oslavke a Chvojnici.

24.-25. mája Festival trampských písní
33. ročník Horní Jelení

Tramp club Bratislava
Vás privíta na svojom mesačnom stretnutí vždy v posledný utorok v mesiaci o 17. hod. v lodenici Kanoistického klubu Karlová Ves na brehu Karloveskej zátoky Dunaja v Bratislave. V apríli to bude 29.4.2008.

Trampskú a country hudbu
si môžete v Bratislave vypočuť aj každú stredu v Skleníku reštaurácie U Mariky v Prievoze na Mierovej ul. 236 a v Drevenej dedine pri trhovisku na Žilinskej.

4. apríla 24.memoriál Jendy Kordy
– Dúm barikádnikú (Barča) v Prahe 10.

26.-27. apríla Jarné táborenie
Trampských osád ivanských – U Rusa.

7. marca 2008 – Letokruhy, poselství W. Rywolu
vystúpia M. Ryvola, Nezmaři a Pekaringo – o 19.40 v sále Sýpka v Brne-Medlánkach

26. február 2008 – Mesačné stretnutie TCB
v „skleníku“ U Mariky v Prievoze, Mierová 236 (trolejbus208)

30. marca 2007 - Memoriál Jendy Kordy - 23. ročník
Domovina v Prahe na Maninách.

27.marca 2007 - Mesačné stretnutie Tramp clubu Bratislava
už zasa v lodenici Kanoistického klubu Karlova Ves na brehu Karloveskej zátoky Dunaja. Odteraz každý mesiac posledný utorok na tomto tradičnom mieste našich stretnutí.

23. - 25. marca 2007 - Vítanie jari potlach pod Sovincom
na chate kamaráta Nanda z T.O. Supy

23. - 25. marca 2007 - Vítanie jari potlach pod Sovincom
na chate kamaráta Nanda z T.O. Supy

17. marca 2007 - Anděl 2007
odovzdávanie cien Akadémie populárnej hudby - Sazka aréna Ostrava